Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Στην NP insurance αναγνωρίζουμε τις προσδοκίες σας αναφορικά με την τήρηση του απορρήτου.

Η NP insurance δεσμεύεται να τηρεί τις πληροφορίες που μας παρέχετε εμπιστευτικές και ασφαλείς εξασφαλίζοντας έτσι το ιδιωτικό σας απόρρητο. Ανεξαρτήτως του εάν είστε καταναλωτής, πελάτης, μέτοχος ή εάν αναζητάτε θέση εργασίας, προστατεύεστε από τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά, κάτι που είναι ακόμα πιο σημαντικό, από τη δέσμευση της NP insurance ότι θα προστατεύει το ιδιωτικό σας απόρρητο και το δικαίωμά σας να αποφασίσετε πώς και αν θα χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες.

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλους τους δημόσιους δικτυακούς τόπους της NP insurance ανώνυμα. Εάν θέλουμε να συγκεντρώσουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα από την επίσκεψή σας στους εν λόγω δικτυακούς τόπους θα σας ενημερώσουμε προκειμένου να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας γι' αυτό. Όταν συμπληρώνετε κάποιο έντυπο αίτησης, έχετε υπόψη σας ότι παρέχετε προσωπικές πληροφορίες και ότι δεν θα ενημερωθείτε ξεχωριστά γι' αυτό. Εάν αποφασίσετε να μην συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης ή να εγκαταλείψετε το δικτυακό τόπο, δεν θα διατηρήσουμε τα δεδομένα τα οποία μας παρείχατε.

Εάν θέλουμε να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς, εσείς αποφασίζετε ποια προσωπικά δεδομένα θα λάβουμε και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Θα συγκεντρώσουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς τους οποίους εγκρίνετε και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό. Μπορείτε δε οποτεδήποτε να προβάλλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Σεβόμαστε τα δικαιώματά σας τήρησης απορρήτου και ιδιαίτερα το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που σας αφορούν. Εάν μας το ζητήσετε, και στο βαθμό που ορίζει ο νόμος, θα σας ανακοινώσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και διατηρούμε για εσάς μέσω των δικτυακών μας τόπων. Προσπαθούμε να διατηρούμε την ακρίβεια των δεδομένων σας. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις στις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει.

Η Εταιρία μας προσπαθεί να διατηρεί άριστο επίπεδο ασφαλείας ανά πάσα στιγμή.